Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T08:33:49+01:00
Sorki, ale nie mogę zrobić trzech zadań...

Zad 12
(1-1)/6 + 3 = (8-1)/7 + 2
0/6 + 3 = 7/7 + 2
0 + 3 = 1 + 2
3 = 3
L=P

Zad 16
1,2 x = 18 y
x = 15 y
y = 1/15 x

Zad 17
c - cena czekolady; b - cena batonu
{10 = 2c + 4b
{9 = 2b + 3c

Zad 18 ???

Zad 19
S - pole powierzchni podstawy graniastosłupa; h - wysokość graniastosłupa
Objętość prostopadłościanu = Sh
Objętość ostrosłupa = Sh/3
3*Sh + Sh/3 = 10,5 dm3
9*Sh + Sh = 31,5 dm3
10Sh = 31,5 dm3
Sh = 3,15 dm3
Sh/3 = 1,05

Zad 20
20 dag = 4,4 zł
5 dag = 1,1 zł
25 dag = 5,5 zł

Zad 1
0,125 * √64 = 1/8 * √64 = √1/64 * √64 = 1

Zad 2
0,0001 (do piątej) : 0,00001 (do piątej) = 0,0001 : 0,00001 = 0,0001 * 100000 = 10

Zad 3
a - długość boku sześciokąta foremnego
2a - długość najdłuższej przekątnej sześciokąta foremnego
6a - obwód sześciokąta foremnego
2a = 2,15 cm
6a = 6,45 cm

Zad 4
200 - (200 * 0,1) = 200 - 20 = 180 zł

Zad 5
56 : (3+5) = 56 : 8 = 7
Adam = 3 * 7 = 21 zł
Ewa = 5 * 7 = 35 zł

Zad 6
4 * 30 = 120 zł
6 * 25 = 150 zł
(120+150) : (4+6) = 270 : 10 = 27 zł

Zad 7 ???

Zad 8 ???

Zad 9
a cm² = 0,0001a m²

Zad 10
y = 2x -4
0 = 2x -4
2x = 4
x = 2

Zad 4
Obw = 2*pi*r
Obw = 2*pi*4 = 8pi cm (ok. 25,12 cm)

Zad 12
P = pi*r*l
P = pi*4*10 = 40pi cm² (ok. 126 cm²)