Temperatura powierzchni Marsa waha się od -120°C do + 25°C . Teperatura powierzchni uranu wynosi - 210°C . Oblicz różnicę między najwyższą i najniższą temperaturą występującą na Marsie oraz różnicę miedzy minimalną temperaturą na Marsie i temperaturą na Uranie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:16:11+01:00
Różnica temperatury na Marsie: -120+x=25
x=25+120
x=145
Różnica między minimalną temp na Marsie a temp na Uranie:
-210+x=-120
x=-120+210
x=90
2010-01-11T19:18:03+01:00
Różnica między najwyższą a najniższą temp. na Marsie wynosi: 145°C
Natomiast różnica pomiędzy minimalną temp. na Marsie a temp. na Uranie wynosi: 90°C