Odpowiedzi

  • 112
  • Rozwiązujący
2010-01-11T19:35:34+01:00
Podłoże terenu, na którym znajduje się wysypisko musi byc szczelne, tak aby szkodliwe substancje nie dostawały się do wód gruntowych. Każde wysypisko po spełnieniu swojej funkcji podlega rekultywacji , czyli zagospodarowaniu (np. zalesieniu)