Odpowiedzi

2010-01-11T19:21:36+01:00
Zagrożenia lasów
~~~~~~~~~~~~~~~
Decydujące znaczenie mają anomalie przebiegu zjawisk atmosferycznych.
Wichury i huragany łamią wierzchołki, gałęzie i pnie, lub wywracają całe drzewa z korzeniami. Silne wiatry potrafią złamać lub przewrócić wszystkie drzewa na dużych powierzchniach.
Śnieg najgroźniejsze szkody wyrządza w postaci okiści. Okiść powstaje podczas bezwietrznej pogody i przy temperaturze powyżej 0o C, kiedy mokry śnieg pada dużymi płatami i powoduje nadmierne obciążanie koron drzew. Skutkiem okiści jest łamanie wierzchołków i gałęzi, przyginanie drzew cienkich, nadrywanie korzeni, wreszcie łamanie pni i wywracanie drzew.
Długotrwałe susze powodują obniżenie poziomu wód gruntowych. Korzenie przesychają i nie odzyskują sprawności nawet po ponownym wzroście wilgotności. Drzewom zaczyna brakować wody, co odbija się na ich kondycji i stanie zdrowotnym.
Nagłe skoki temperatury także przyczyniają się do osłabienia lub wręcz zamierania drzew. Późne (wiosenne) przymrozki niszczą ulistnienie niektórych gatunków drzew.
W czasie długo utrzymującej się temperatury dodatniej w okresie zimowego spoczynku na drzewach (zwłaszcza na młodych siewkach) rozwijają się szkodliwe grzyby. Silne mrozy dość rzadko wywierają szkodliwy wpływ. Bywają natomiast groźne po długich okresach ocieplenia.

Człowiek swoimi działaniami próbuje utrzymać drzewostany i przyspieszyć ich przemiany, ponieważ gdyby tego zaniechał, przez wiele lat nie byłoby możliwe wypełnianie przez las innych ważnych funkcji: rekreacyjnych, turystycznych, estetycznych, zdrowotnych. Drzewa rosną powoli, a ludzie chcą korzystać z dobrodziejstw lasu już teraz. By przyspieszyć naturalne przemiany, w lasach stosuje się różne zabiegi techniczne.
Przewrócone lub złamane sosny i świerki usuwa się z lasu z dwu powodów: by zapobiec rozmnożeniu owadów zagrażających trwałości istnienia drzewostanów oraz by stworzyć warunki wzrostu pożądanym gatunkom liściastym. Usuwanie martwych i zamierających (również jeszcze stojących) drzew to najskuteczniejsza metoda walki z kornikami.
8 3 8