Odpowiedzi

2009-09-25T14:47:56+02:00
Informatyka we współczesnym świecie odnosi się do interdyscyplinarnych nauk o projektowaniu, użyciu i konsekwencjach stosowania technologii informatyczno-telekomunikacynych (ICT) w zakresie ich instytucjonalnych i kulturowych uwarunkowań. Badania w dziedzinie informatyki społecznej mogą być przeprowadzane na poziomie organizacji lub kraju ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy informacją, systemami informacyjnymi oraz ludźmi którzy ich używają. W pracy tej przedstawiam w skrócie niektóre z głównych zagadnień informatyki społecznej.