Z WIERSZA !!!
Pieśń poranna;

Kiedy ranne wstają zorze,

Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki,

Bądź pochwalon, Boże wielki!A człowiek, który bez miary

Obsypany Twymi dary,

Coś go stworzył i ocalił,

A czemuż by Cię nie chwalił?Ledwie oczy przetrzeć zdołam,

Wnet do mego Pana wołam,

Do mego Boga na niebie,

I szukam Go koło siebie.Wielu snem śmierci upadli,

Co się wczora spać pokładli,

My się jeszcze obudzili,

Byśmy Cię, Boże, chwalili.
Pieśń wieczorna;


Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w te stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka!

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas wiecznie w Twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.Zad. Odwołując się do obu tekstów, wskaż przyczynę i cel rozmowy z Bogiem. Jak czuje się człowiek w świecie.? Co świadczy o jego szczęściu i radości, a co przekonuje o niepewności i lęku.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Łza
  • Początkujący
2010-01-11T19:34:16+01:00
Przyczyną jest zachwyt otaczającym światem. A celem dziękowanie za to.