1.
Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o krawędzi 4 cm i wysokości 3,5 cm. Wysokość bryły wynosi 9 cm. Oblicz objętość ostrosłupa.
2.
Podstawą ostrosłupa jest romb o przekątnych 4 cm i 6 cm. Wysokośćostrosłupa ma 10 cm. oblicz objętość bryły.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:38:53+01:00
1. Wzór na pole objętości to V=AxBxC

4 x 3,5 : 2 x 9 =7*9 = 63 cm3 - 126 cm szesciennych
:)

2. Wzór na pole objętości to V=AxBxC
Wzór na pole rombu : P x Q : 2

6 x 4 : 2 = 12 cm2 -cm kwadratowych
12 x 10 = 120 cm3- cm szesciennych