Na każdym z pięciu sprawdzianów z matematyki można dostać maksymalnie 90 punktów. Semestralną ocenę bdb otrzymuje uczeń który uzyska 90% wszystkich punktów. Z czterech pierwszych sprawdzianów Maciek dostał w sumie 350 punktów . Ile najmniej punktów musi zdobyć na ostatnim sprawdzianie , jeśli chce dostać piątkę na semestr ?
A) 55
B) 81
c) 90
D) nie może dostać piątki

1

Odpowiedzi

2010-01-11T19:33:38+01:00