1.Pod każda z opisanych sytuacji napisz odpowiadające jej równanie. Napisz, co w każdym z równań oznacza niewiadoma x.

a) Mleko jest o 0,5 zł droższe od bochenka chleba. Za 3 takie mleka i 2 bochenki chleba zapłacono 11, 50 zł.
...............................................
x-..............................................
b)
Obwód prostokąta jest równy 32cm, a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego.
................................................
x-.............................................
c)
Iloraz pewnej liczby przez 3 powiększony o 15 jest równy dwukrotnosci tej liczby.
..................................................
x-...............................................

zad2 Uzupełnij opisy sytuacji tak, aby odpowiadały umieszczenym pod nimi równaniom. Napisz co w każdym z równań oznacza niewiadoma x.

a) Jola i Darek mają razem 27lat.....................................
x + x *2 = 27
x.............................

b) Obwód trójkąta równoramiennego ..............................

2*(x + 5) + x = 32
x...................................................

c)Suma pewnej liczby i .............................................
x + x - 4 = 28
x............................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:54:41+01:00
A) 3*(x+0,5)+2x+11,5
x= bochenek chleba

b) 2x+2(x*3)=32
x= krótszy bok

c) x*3+15+2*(x*3+15)
x- pewna liczba

2. a) Jola i Darek mają razem 27lat Darek jest dwa razy starszy od Joli
x + x *2 = 27
x- wiek Joli

b) Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 32, bok jest o 5 większy od podstawy
2*(x + 5) + x = 32
x- długośc podstawy

c)Suma pewnej liczby i różnica 4 tej liczby wynosi 28
x + x - 4 = 28
x- pewna liczba
29 4 29