7. Które z podanych substancji są produktami reakcji?
Ca + H₂O → ?
a) wodorotlenek wapnia i wodór b) tlenek wapnia c) wodór i tlenek wapnia

8. Uzupełnij:
HNO₃
Wzór reszty kwasowej
Wartościowość reszty kwasowej
Nazwa kwasu
Wzór strukturalny

9. Uzupełnij:
Fe(OH)₃
Wartościowość metalu
Nazwa związku
Wzór strukturalny

10. Na sześciu butelkach widnieją etykiety z napisami:
1- CuSO₄ 2- KCl 3- NaNO₃ 4- Mg(OH)₂ 5- K₂O 6- HCl

Które z tych substancji są solami?
a)1,2,3, b) 1,3,6 c) 4,5,6

11. W probówce umieszczono wiórki cynku. Jaką substancję należy dodać, by otrzymać chlorek cynku?
a) siarkę b) roztwór kwasu solnego c) roztwór wodorotlenku sodu

12. W wyniku reakcji kwasu azotowego(V) z roztworem wodorotlenku potasu otrzymuje się :
a) azotan (V) potasu i wodór b) azotan (V) potasu i wodę c) siarczan (VI) potasu

Bardzo proszę o szybką pomoc. :( Pozdr.

1

Odpowiedzi

2013-02-13T10:36:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

7. Ca + 2H₂O --->Ca(OH)₂ + H₂
a) wodorotlenek wapnia i wodór

 

8.
Wzór reszty kwasowej --- NO₃
Wartościowość reszty kwasowej --- I
Nazwa kwasu --- kwas azotowy(V)
Wzór strukturalny --- w załączniku

 

9.
Wartościowość metalu --- III
Nazwa związku --- wodorotlenek żelaza(III)
Wzór strukturalny --- w załączniku

 

10.
a)1,2,3,

 

11. Zn + 2HCl ---> ZnCl₂ + H₂
b) roztwór kwasu solnego

 

12. HNO₃ + KOH ---> KNO₃ + H₂O
b) azotan (V) potasu i wodę