Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T20:07:05+01:00
Ciepło potrzebne do ogrzania wody
Q=cw*m*ΔT=4200J/(kg*K)*1kg*80K=336000J
cw - ciepło właściwe wody
m - masa ogrzewanej wody
ΔT- przyrost temperatury wody 100-20
obliczam ile ciepła potrzeba do ogrzania wody
---------------------------------------------------------
tyle energii musi wytworzyc czajnik
W - energia elektryczna wytworzona przez czajnik
Q=W
W=U*I*t=P*t - energia jest równa iloczynowi mocy i czasu pracy czajnika, wyznaczam z tego wzoru czas t
t=W/P=336000J/2000W=168s