1. Wyjaśnij, w jaki sposób jest kontrolowany podstawowy rytm oddychania.
2. Opisz rolę w regulacji oddychanai poniższych nerwów:
- nerw przeponowy
- nerw międzyżebrowy
- nerw błędny
3. Opisz wpływ niskiego pH krwi na szybkość i głębokość oddychania.
4. Wyjaśnij, dlaczego pH krwi jest dobrym czynnikiem wpływającym na regulację szybkości oddychania.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T13:05:29+01:00
1.rytm ten jest kontrolowany przez tzw ośrodek oddechowy znajdujący się w mózgu. odbiera on zmiany fizyczne i chemiczne które zachodzą w organizmie, przede wszystkim reaguje na zmiany stężenia tlenu i dwutlenku węgla we krwi.

2. nerw przeponowy- przekazuje impulsy nerwowe z mózgu (ośrodka oddechowego) do przepony, w wyniku czego następuje skurcz przepony.
nerw międzyżebrowy- przekazuje impulsy nerwowe do mięśni międzyżebrowych w wyniku czego następuje wdech.
nerw błędny- przenosi impulsy z mięśni oddechowych do ośrodka oddechowego. są tam receptory które kontrolują wdech

3.niskie ph krwi czyli duża zawartość dwutlenku węgala sprawia, że ośrodek oddechowy w mózgu wysyła więcej impulsów by pobudzić układ oddechowy, więcej i głębsze wdechy.

4.ph krwi zależy w dużej mierze od zawartości w niej jonów co2, im jest ich więcej tym szybciej oddychamy.zawarotśc dwutlenku węgal we krwi burzy równowagę jonową. gdyby regulacja oddychania zależała np od zawartości tlenu w komórkach to gdy ilość tlenu spada, organizm może się do tego zaadoptować ułatwiając odłączanie tlenu od hemoglobiny w tkankach.
1 5 1