WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE !!!!!!!

a) Określ, jakie pole ma kwadrat, którego obwód wynosi :
- 4
- 8
- 100
- n
b) Ustal ile przekątnych można poprowadzić z jednego wierzchołka :
- czworokąta
- pięciokąta
- sześciokąta
- wielokątach o "n" wierzchołkach
c) Ustal, na ile trójkątów można podzielić wielokąt, prowadząc przekątne z jednego wierzchołka :
- czworokąta
- pięciokąta
- sześciokąta
- wielokąta o n wierzchołkach

PAMIĘTAJCIE TO SĄ WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE !!!

1

Odpowiedzi

2010-01-11T19:58:54+01:00
A)
- 4² = 16
-8²=64
-100²=10000
-n²
b)
-cztery
- pięć
-sześć
-n
c)
-dwa
1 5 1