Rozwiąż równania i sprawdź swoje rozwiązania na przykładzie tego równania:
7n+2n=6n-3
7n-6n+-3-2
n=-5
sprawdzenie
L(lewa strona)=7x(-5)+2=-35+2=-33
P(prawa strona)=6x(-5)-3=-30-3=-33
L(lewa strona)=P(prawa strona)
proszę o rozwiązanie tych oto równań:
a)-s+15=4s-14
b)17y+28=19y+27
c)8k-19=-8k+19

Z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2010-01-11T20:42:33+01:00
-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29/:(-5)
s=5,8


-5,8+15=4*5,8 -14
9,2=9,2

17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1/:(-2)
y=0,5

17*O,5 +28 = 19*0,5+27
36,5=36,5

8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38/:16
k=2,38

8*2,38 -19 =-8* 2,38 +19
0,04=-0,04 nie poprawne ( albo żle)