Odpowiedzi

2010-01-11T20:50:47+01:00
(łac. fictio - tworzenie, kształtowanie, również zmyślenie) - właściwość świata przedstawionego polegająca na tym, że jest on tworem nie dającym się zweryfikować przez porównanie z rzeczywistością zewnętrzną wobec dzieła. Konstrukcja utworu, i jej poszczególne jej elementy mogą odnosić się do doświadczeń pozaliterackich (przeżyć jednostki, grupy społecznej, historii). Fikcyjność dotyczy zarówno utworów realistycznych, jak i fantastycznych. Najczęściej wyróżniane odmiany to fikcja mimetyczna, fikcja groteskowa, fikcja paraboliczna.