Rozwiąż układy równań metodą podstawiania:
a){x+2y=-2
2x-y=1

b){x+4y=-2
3x-8y=10 PROSZE WAS!!O POMOC W TYM ZADANIU BARDZO JESTEM ZAGROŻONA Z MATEMATYKI POMÓŻCIE;(

c){x-2y=3
-2x+y=8

d){4a-2=b
3a+7b=1,5

e){5x=4-2y
4x+y=3

f){6x-3y=9
x+5y=-9,5

g){3x+y=5
2x-y=0

h){2x-y=5
x+y=4

i){-x-y=-6
-x+y=2


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T20:24:21+01:00
A){x+2y=-2
2x-y=1
{2y=-2-x/:2
2x-y=1
{y=-1-1/2x
2x-y=1

2x-(-1-0,5x)=1
2,5x=0 /:2,5
x=0

2*0-y=1
-y=1 /*(-1)
y=-1
.....................................
b){x+4y=-2
3x-8y=10
{x=-4y -2
3x-8y=10

3*(-4y -2)-8y=10
-12y-6-8y=10
-20y=16 /:(-20)
y= 0,8

x=-4*0,8-2
x= -3,2-2
x= -5,2
.......................................
c){x-2y=3
-2x+y=8
{x=2y +3
-2x+y=8

-2*(2y+3)+y=8
-4y -6 +y =8
-3y= 14 /:(-3)
y= -4 2/3 (cztery całe i dwie trzecie)

x=2*(-4 2/3) +2
x=-9 1/3 +2
x= -7 1/3 (siedem i jedna trzecia)
.........................................
d){4a-2=b
3a+7b=1,5

3a+7*(4a-2)=1,5
3a+28a-14=1,5
31a=15,5 /:31
a=0,5

b=4*0,5-2
b=0
.......................................
e){5x=4-2y
4x+y=3
{5x=4-2y
y=-4x+3

5x=4-2*(-4x+3)
5x=4+8x-6
-3x= -2 /:(-3)
x= 2/3

y= -4*2/3+3
y=-2 1/3 +3
y=2/3
..............................
f){6x-3y=9
x+5y=-9,5
{6x-3y=9
x=-9,5-5y

6*(-9,5-5y)-3y=9
-57-30y-3y=9
-33y=9+57
-33y=66 /:(-33)
y= -2

x=-9,5-5*(-2)
x=-9,5+10
x=0,5
............................
g){3x+y=5
2x-y=0
{y=5-3x
2x-y=0

2x-(5-3x)=0
2x-5+3x=0
5x=5 /:5
x=1

3*1+y=5
y=5-3
y=2
............................
h){2x-y=5
x+y=4
{2x-y=5
y=4-x

2x-(4-x)=5
2x-4+x=5
3x=9 /:3
x=3

y=4-3
y=1
................................
i){-x-y=-6
-x+y=2
{-x-y=-6
y=2+x

-x-(2+x)=-6
-x-2-x=-6
-2x=-4 /:(-2)
x=2

y=2+2
y=4

--------------------------------------------------
Jeśli pomogłam podziękuj :P
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T20:38:26+01:00
Zadania zrobiłam ci na kartce i masz to w załączniku
1 5 1
2010-01-11T20:58:26+01:00
A)
x+2y=-2
2x-y=1

x=-2-2y
2*(-2-2y)-y=1, -4-4y-y=1, -4-5y=1, -5y=5 y=-1

x=-2-2*(-1), x=-2+2=0


b)
x+4y=-2
3x-8y=10

x=-2-4y
3*(-2-4y)-8y=10, -6-12y-8y=10, -6-20y=10, -20y=16, y=-16/20=-1/5

x=-2-4*(-1/5)= -2+4/5=-1 i 1/5


c)
x-2y=3
-2x+y=8

x=3+2y
-2*(3+2y)+y=8, -6-4y+y=8, -6-3y=8, -3y=14, y=-4 i 2/3
x= 3+ 2 * (-4 i 2/3)= 3- 28/3 = 3 -9 i 1/3 = -6 i 1/3


d)
4a-2=b
3a+7b=1,5

3a+ 7 * (4a-2)=1,5 ; 3a+28a-14=1,5; 31a=15,5; a=1/2
b=4 * 1/2 - 2=0

e)
5x=4-2y
4x+y=3

y=3-4x
5x=4-2 * (3-4x); 5x=4-6+8x; -3x=-2; x=2/3

y=3 - 4 * 2/3 = 3- 8/3 = 1/3

f)
6x-3y=9
x+5y=-9,5

x=-9,5-5y
6*(-9,5-5y)-3y=9; -33y=9+56,4; -33y=65,4; y=-654/330=-327/165

x=-9,5 - 5*(-327/165)=67,5/165

g)
3x+y=5
2x-y=0

y=5-3x
2x-(5-3x)=0; 2x-5+3x=0; 5x=5 x=1

y=5-3=2

h)
2x-y=5
x+y=4

x=4-y
2*(4-y)-y=5; 8-2y-y=5; -3y=-3 y=1

x=3

i)
-x-y=-6
-x+y=2

-y=-6+x; y=6-x
-x+6-x=2; -2x=-4; x=2

y=4

sprawdź sobie!! szczególnie f

1 4 1