Odpowiedzi

2009-09-25T14:02:54+02:00
Pojemność zastępcza dwóch kondensatorów połączonych szeregowo C₁=200pF, zaś połączonych równolegle C₂=900pF. Oblicz wartość pojemności tych kondensatorów?

1/C₁+1/C₂=1/200
C₁+C₂=900
C₁+C₂/C₁C₂=1/200 →200(C₁+C₂)=C₁C₂
C₁+C₂=900

200*900=C₁C₂
200*900/C₂=C₁
200*900/C₂+C₂=900
180000+C₂²-900C₂=0
Δ=810000-720000=90000
√Δ=300
C₂=900-300/2=300
C₂=900+300/2=1200/2=600
C₁=600 lub 300
czyli pojemności tych kondensatorów wynoszą 300 i 600
3 5 3