Liczba 0.000000761 zapisana w notacji wykładniczej to:
a)761 x 10^9( dziesięc do potegi dziewiątej)
b)7,61 x 10^7( dziesięc do potegi siódmej)
c)76,1 x 10^ -8( dziesięc do potegi minus osmej)
d) 7,61 x 10^ -7 ( dziesięc do potegi minus siódmej)

1

Odpowiedzi