Rozwiąż równania i sprawdź swoje równania na przykładzie tego równania:

7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
sprawdzenie
L(lewa strona)=7x9-50+2=-35+2=-33
P(prawa strona)=6x(-5)-3=-30-3=-33
L(lewa strona)=P(prawa strona) (lewa strona równa się prawej stronie)

a)-s+15=4s-14
b)17y+28=19y+27
c)8k-19=-8k+19

2

Odpowiedzi

2010-01-11T20:31:19+01:00
B)17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1 /:(-2)
y=0,5
spr.
L: 17*0,5+28=8,5+28=36,5
P: 19*0,5+27=9,5+27=36,5
L=P
2010-01-11T20:37:28+01:00
-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29/-5
s=5,8
l;-5,8+15=9.2
p;4*5.8-14=9,2

17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1/<-2>
y=0,5
l;17*0,5+28=8,5+28=36,5
p;19*0,5+27=9,5+27=36,5

8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38/16
k=2,375

l;8*2,375-19=19-19=0
p;-8*2,375+19=-19+19=0