Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T20:29:25+01:00
F = G M1*M2/R^2
G= stała grawitacji
M1, M2 = masy oddziałujących ciał
R = odległość miedzy ciałami
siła oddziaływania grawitacyjnego zależy od iloczynu mas ciał oddziaływających ; siła jest wprost proporcjonalna , tzn. jeżeli rośnie masa rośnie również siła oddziaływania
Siła oddziaływania jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ciałami, tzn. jeżeli rośnie odległość to siła maleje jak kwadrat odległości, np. odległość wzrosła 2 razy to siła zmaleje 4 razy (2^2=4)
4 4 4