Ćwiczenie 2 /87 (krzyżówka)
Pracownik powinien przestrzegać (czasu) pracy ustalonego w umowie. Musi też pamiętać, że godzina, do której pracuje, określa czas (zakończenia) pracy - nie opuszczania zakładu pracy. W czasie pracy przy maszynach lub urządzeniach należy (dbać) o ich stan techniczny i czystość, tak aby ich użytkowanie było (bezpieczne) i zgodne z przepisami (BHP). Pracodawca również ma (obowiązki). Powinien (informować) pracowników o celach ich pracy, (_ _ z _ _ _ _ _ z _ _ _ _ _) wszelkiej dyskryminacji oraz (_ _ _ _ _ _ w _ _ _), a nawet motywować pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Proszę o rozwiązanie tych dwóch haseł, sprawiają mi trudność a jutro odpowiadam na ocenę. Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

2010-01-11T20:27:06+01:00
W pierwszym będzie :
przeciwdziałać
5 2 5