Cześć! Bardzo proszę o pomoc:

Ponumeruj wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego:

drugi rozbiór Rzeczpospolitej
powstanie kościuszkowskie
Konstytucja 3 maja
konfederacja barska
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
konfederacja targowicka
pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
elekcja Augusta II
trzeci rozbiór -//-
założenie Szkoły Rycerskiej

Dziękuje za pomoc!

3

Odpowiedzi

2010-01-11T20:19:30+01:00
2010-01-11T20:25:05+01:00
Elekcja Augusta II
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
założenie Szkoły Rycerskiej
konfederacja barska
pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
Konstytucja 3 maja
konfederacja targowicka
drugi rozbiór Rzeczpospolitej
powstanie kościuszkowskie
trzeci rozbiór -//-

1 5 1
2010-01-11T21:08:48+01:00
1. elekcja Augusta II - 1697
2. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego - 6 września 1764
3. założenie Szkoły Rycerskiej - 1765
4. konfederacja barska 1768-72
5. Konstytucja 3 maja - 3 maja 1791
6. pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej 30. IX.1772
7. konfederacja targowicka - 14.V.1792r
8. drugi rozbiór Rzeczpospolitej - 23.I.1793r
9 . powstanie kościuszkowskie - 23.III.1794r
10. trzeci rozbiór Polski - 1795r
2 3 2