Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • lewi
  • Początkujący
2010-01-11T21:41:40+01:00
Na gruncie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. możemy wymienić następujące zasady
1)Suwerenności narodu,
2) Republikańskie formy państwa prawnego,
3) Demokratycznego państwa prawnego,
4) Podziału władzy i równowagi władz,
5) Reprezentacji politycznej
6) Dwuizbowości parlamentu,
7) Pluralizmu politycznego,
8) Wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych,
9) Wolności i praw człowieka oraz obywatela,
10) Parlamentarnej formy rządów,
11) Odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sądów i trybunałów,
12) Społecznej gospodarki rynkowej,
13) Wolności gospodarczej,
14) Ochrony własności.
2010-01-11T21:45:36+01:00
1.Suwerenności narodu,
2. Republikańskie formy państwa prawnego,
3. Demokratycznego państwa prawnego,
4. Podziału władzy i równowagi władz,
5. Reprezentacji politycznej
6. Dwuizbowości parlamentu,
7. Pluralizmu politycznego,
8. Wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych,
9. Wolności i praw człowieka oraz obywatela,
10. Parlamentarnej formy rządów,
11. Odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sądów i trybunałów,
12. Społecznej gospodarki rynkowej,
13. Wolności gospodarczej,
14. Ochrony własności.