Odpowiedzi

2009-09-24T20:12:10+02:00
2009-09-24T20:12:40+02:00
2009-09-24T20:24:41+02:00
Jeżeli importujesz lub eksportujesz towary do Polski z innych krajów za pośrednictwem aukcji w eBay, jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy import lub eksport danego produktu jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami. Z uwagi na zawiłość przepisów ogromne znaczenie ma, jaki konkretnie towar jest przewożony i w jakim kraju mieszkają sprzedający i kupujący.

Generalnie większość towarów może być swobodnie przewożona na obszarze Unii Europejskiej (Hiszpania, Niemcy, Dania, Grecja, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Luxemburg, Belgia, Irlandia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Malta, Cypr, Łotwa, Litwa, Estonia, Słowenia). Niemniej jednak, zawsze należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi importu i eksportu towarów. Niektóre kraje ograniczają wywóz np. wyrobów rzemieślniczych i antyków, które są traktowane jako dziedzictwo narodowe. Wiele państw stosuje obostrzenia w przypadku wyrobów tytoniowych, alkoholu i materiałów niebezpiecznych.

Jeśli zamierzasz eksportować lub importować towary do lub z innego kraju, koniecznie zapoznaj się z tamtejszymi przepisami.

Cztery powody, dla których warto zapoznać się ze stosownymi przepisami przed importowaniem towarów do Polski:

Polski Urząd Celny (Polish Board of Customs) może zatrzymać Twój towar, a Ty możesz zostać ukarany grzywną lub ponieść inną odpowiedzialność z tytułu zatrzymania towaru

Możesz ponieść odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia praw o znakach towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

W zależności od importowanego towaru możesz ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

Twoja aukcja w eBay może zostać zakończona przed czasem i/lub Twoje konto może zostać zawieszone