Zad 1 Przekształć każde zdanie złożone w jedno zdanie pojedyńcze.

Długo marzył Grześ Ponury, że wyjedzie zimą w góry.
Gdy pani weszła do klasy, umilkły wszelkie hałasy.
Agnieszka była chora, bo jadła muchomora.
Kiedy powrócił do szkoły, nie był już taki wesoły

Zad. 2Przekształć zdania złożone w kilka zdań pojedyńczych.

W 1550 roku we Woszech zostały zrobione pierwsze okulary dla kródkowidzów, które stały się oznaką zamożności, gdyż wówczas stać było na nie tylko bogate osoby.

Od końca XIX wieku do roku 1923 powstawały filmy nieme, w których zamiast dialogu pojawiały się napsy, a muzykatowarzysząca tym filmom wykonywana była na sali kinowej przes pianistę.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T20:24:52+01:00
Grześ długo marzył o wyjeździe w góry.
Zrobiło się cich przy wejściu pani do klasy.
Agnieszka zachorowała poprzez zjedzenie muchomora.
Gdy powrót do szkoły oznaczał zepsucie humoru.

W 1550 roku we Woszech zostały zrobione pierwsze okulary dla kródkowidzów. Stały się oznaką zamożności. Wówczas na takie okulary stać było na nie tylko bogate osoby.

Od końca XIX wieku do roku 1923 powstawały filmy nieme. w zamiast dialogu pojawiały się napisy.Muzyka towarzysząca tym filmom wykonywana była na sali kinowej przez pianistę.
89 3 89
2010-01-11T20:48:13+01:00
Długo marzył Grześ Ponury.Marzył że wyjedzie zimą w góry.
Pani weszła do klasy.Wtedy umilkły wszystkie hałasy.
Agnieszka była chora.Jadła muchomora.
Powrócił do szkoły.Nie był już wtedy taki wesoły.

2.

W 1550 roku we Włoszech zostały zrobione pierwsze okulary dla krótkowidzów.Stały się oznaką zamożności.Wówczas stać było na nie tylko bogate osoby.

Od końca XIX wieku do roku 1923 powstawały filmy nieme.W tych filmach zamiast dialogu pojawiały się napisy.Muzyka towarzysząca tym filmom wykonywana była na sali kinowej przez pianistę.
42 2 42