Zad1.Przekształcić iloczyny na sumy.
a)3(a-2) b)-4(x+Y) c)-5(-x+1) d)-3a(jedna trzecia-a) e)(t-2s-1) razy 7
f)jedna druga(2a-4b+1) g)m(2m+3) h)3p(2r+5p-1) i)xy(2x-3y+5)
Ogulnie to zadania z książki Matematyka z + do klasy pierwszej gimnazjum Małgorzaty Dobrowolskiej. ze strony 157,158,159 od zadania 1 do zadania 9
Pilne na jutro zróbcie na dzisiaj wybieram najlepszą.Ten kto z robi pierwszy daje naj...
Pilne ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:30:24+01:00
A)3(a-2)=3a-6
b)-4(x+Y)=-4x-4y
c)-5(-x+1=5x-5
d)-3a(jedna trzecia-a)=-a+3a²
e)(t-2s-1) razy 7=7t-14s-7
f)jedna druga(2a-4b+1) =a-2b+1/2
g)m(2m+3)=2m²+3m
h)3p(2r+5p-1)=6pr+15p²-3p
i)xy(2x-3y+5)=2x²y-3xy²+5xy
52 4 52