Poproszę notatkę o budowie i funkcjach błony komórkowej (w kom. zwierzęcej, ale ciekawostki jak jest w innych kom. jeśli jest mile widziane). Notatka najlepiej od myślników. Odpowiedzi niepełne będą traktowane jako spam lub odp. błędna!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T20:28:12+02:00
Błona komórkowa:
a) BUDOWA:
-ma strukturę ciągłą
-jest zbudowana z lipidów i białek
-grubość błony komórkowej około 7,5 do 10 nanometrów
-w komórkach zwierzęcych błona komórkowa jest pokryta od zewnątrz otoczką śluzową
-u bakterii i roślin występuje ściana komórkowa.

b)FUNKCJE:
Funkcje błony komórkowej:
- funkcja ochronna- glikokalis
- zdolność do odbierania bodźców dzięki nierównomiernemu rozmieszczeniu jonów dodatnich
- zdolność do odkształceń dzięki strukturze chemicznej fosfolipidów
- oddziela wnętrze komórki od środowiska dzięki zwartej budowie fosfolipidowo- białkowej
- funkcja transportowa dzięki białkom integralnym typu transporotwego i zrąbom fosfolipidów
- kompatrymentacja dzięki budowie fosfolipidowo- białkowej
- utrzymuje równowagę ciśnienia osmotycznego,
- ulegać odkształceniom, skurczom i rozkurczom,
- bierze udział w ruchu i przemieszczaniu się organelli komórkowych.
1 4 1