Odpowiedzi

2009-09-24T20:25:45+02:00
Kolekta –jest to modlitwa w Kościele rzymskokatolickim odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy świętej.

Epikleza –jest to każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną, epikleza jest modlitwą błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują.
12 3 12
2009-09-24T20:28:14+02:00
Kolekta – modlitwa w Kościele rzymskokatolickim odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy świętej

Epikleza – każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną
5 2 5
2009-09-24T20:30:18+02:00
Kolekta- modlitwa w Kościele rzymskokatolickim odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy świętej.


Epikleza (gr. wezwanie) – każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1. List do Tymoteusza 4, 1-5). W anaforze kanonu mszalnego, epikleza jest modlitwą błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują. W Średniowieczu trwał spór o to, czy konsekracja dokonywała się przez słowa ustanowienia, jak to utrzymywali łacinnicy, czy łącznie z następującą epiklezą, jak to jest w większości anafor tradycji greckich i w ogóle wschodniej (por. DH 1017, 2718, 3556). Reforma liturgiczna, dokonana po Soborze Watykańskim II sprawiła, że w nowych modlitwach eucharystycznych umieszczono epiklezę przed konsekracją (prośba, aby przemienione zostały dary) i po konsekracji (prośba, aby przemienieni zostali przystępujący do Komunii Św. ). Wydaje się, że dyskusja, czy modlitwa Uświęć tę ofiarę (łac. quam oblationem = tę ofiarę) przed konsekracją oraz Racz wejrzeć na nie (łac. Supra quae) i Pokornie Cię błagamy (łac.. Supplices te) po konsekracji w starym Kanonie Rzymskim (pierwsza modlitwa eucharystyczna) są częściami epiklezy, została rozstrzygnięta na korzyść opinii, iż cała anafora jest epiklezą.
9 4 9