Odpowiedzi

2010-01-11T20:30:45+01:00
-Jan Jakub Rousseou- sformułował ważny pogląd :” Lud jest suwerenny”
-Monteskisz – francuski filozof, prawnik i pisarz epoki oświecenia. Stworzył teorię trójpodziału władzy.
- Lavoisier-(Francuz) prowadził badania nad elektrycznością. Skonstruował min. Kondensator i piorunochron.
- James Cook –odbył dwie wyprawy do dokoła świata.

w okresie oświecenia filozofowie głosili kult wiedzy i rozumu, od nosili się krytyczne do spraw wiary.
15 4 15
2010-01-11T20:34:58+01:00
Myśliciele oświecenia uważali że źródłem poznania jest rozum, a wszelka wiedza powinna być oparta na doświatczeniu. Potępiano zacofanie, nietolerancje i fanatyzm religijny. Krytykowano życie szlachty i duchowieństwa, podział społeczeństwa na stany.
Myśłiciele:
Wolter- krytykował ciemnotę i przesądy. Był wzorem, która uznawała potęge rozumu i za wszelką cenę walczyła z nietolerancją. Śmiało głosił poglądy przez co był więziony.
Monteskiusz- Trójpodział władzy
9 4 9