Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T12:38:46+01:00
Absolutyzm oświecony to sposób sprawowania władzy królewskiej w niektórych monarchiach europejskich zwł.w Prusach,Austrii,państwach skandynawskich,Hiszpanii,Portugalii,częściowo w Rosji w 2 połowie XVIII w.U podstaw absolutyzmu oświeconego legły koncepcje H.Grotiusa,Th.Hobbesa oraz częściowo Woltera;monarcha stawał się ''pierwszym sługą państwa'',zapewniał sprawiedliwość,porządek prawny oraz opiekę nad obywatelami,stymulował rozwój przemysłu,handlu i rolnictwa,ograniczając przywileje stanowe. Absolutyzm oświecony cechował się m.in.tolerancją religijną,humanitaryzacją prawa,oddzieleniem Kościoła od państwa.