Odpowiedzi

2010-01-11T20:34:21+01:00
A)13 atomach węgla
C₁₃H₂₈ CH₃-(CH₂)₁₁-CH₃
b)22 atomach węgla
C₂₂H₄₆ CH3-(CH₂)₂₀-CH3
c)18 atomach wodoru
C₈H₁₈ CH₃-(CH₂)₆-CH₃
d)40 atomach wodoru
C₁₉H₄₀ CH₃-(CH₂)₁₇-CH₃