Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:58:13+01:00
A)
Wiedząc, że promień mniejszego okręgu jest równy 2, wiemy, że bok kwadratu jest równy dwóm promieniom,co będzie nam potrzebne do obliczenia większego okręgu.
Mamy więc:
promień dużego koła:
a=2
r₂=a√2
r₂=2√2

pole dużego okręgu:
πr₂²=π(2√2)²=8π

pole małego okręgu:
πr₁²=4π

pole całkowite wynosi:
r₂-r₁=r₃
8π-4π=4π.
Odp.: Pole figury a) jest równe 4π.

b)
Przekątna kwadratu wynosi 4. Podstawiając do wzoru przekątna=a√2, otrzymujemy:
4=a√2
a=2√2
liczymy pole małego kwadratu:
p=a²
p=(2√2)²
p=8
Bok dużego kwadratu, jest równy dwóm promieniom, czyli 4.
P=(2r)²
P=4²
P=16
Pole zacieniowanej figury jest równe:
P-p=Pc
16-8=8
Odp: Pole całkowite, zacieniowanej figury jest równe 8.
1 5 1