Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T20:46:51+02:00
W dzisiejszych czasach trudno znaleźć przyjaciela. Trwa ciągła pogoń za pieniądzem, dlatego często spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy podają się za naszych przyjaciół. Nie dajmy się oszukać, ponieważ przyjaciel w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważna rolę. Nie ulega wątpliwości, że ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie\".
Zacznijmy od tego, kim jest przyjaciel? Moim zdaniem to osoba bardzo nam bliska, która zrozumie nasze problemy. Bratnia dusza, będąca podporą w trudnych sytuacjach.
Sądzę, że przyjaciel jest najlepszym powiernikiem, ponieważ zawsze można mu się zwierzyć ze swoich najskrytszych tajemnic i problemów. Nie ulega wątpliwości, że nie wyjawi powierzonych sekretów. Warto dodać, że w każdej chwili można na nim polegać.
A co z bezinteresownością? Jest ona jedną z najważniejszych cech przyjaźni, ponieważ przyjaźń dla pieniędzy to oszustwo. Jeżeli ktoś ofiaruje pomoc, nie oczekuje niczego w zamian, gdyż sprawia mu to wielką satysfakcje.
Jestem przekonana, że prawdziwy przyjaciel to taki, na którego można liczyć nie tylko w sprawach niewielkich, ale także w sytuacjach wymagających większych poświęceń. Według mnie będzie starał się pomóc nam w każdym wypadku. Jeśli ta osoba jest nam oddana, to wszystkie sprawy dotyczące nas będą również ważne dla niej.
Warto dodać, że z przyjaźnią spotykamy się w wielu utworach literackich m.in. ,,Spotkanie nad morzem\\\\\\\". W lekturze tej została opisana bezinteresowna przyjaźń Danusi i Elzy. W innych dziełach np. Krasickiego i Mickiewicza mowa jest o dwulicowości bohaterów i ich postawach w trudnych sytuacjach. Utwory te kończą się przysłowiem : ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie\\\\\\\". A to dowodzi, że prawdziwa przyjaźń jest uczuciem bardzo rzadkim.
Podsumowując dotychczasowe rozważania oparte na powyższych argumentach, stwierdzam, że przysłowie zawarte w tezie jest prawdziwe.
1 1 1
2009-09-24T20:49:25+02:00
Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni uważam, że "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Postaram się udowodnić to w swojej pracy.
W dzisiejszych czasach trudno znaleźć przyjaciela. Trwa ciągła pogoń za pieniądzem, dlatego często spotykamy ludzi na swojej drodze, którzy podają się za naszych przyjaciół. W życiu każdego człowieka przyjaciel odgrywa bardzo ważną rolę. Moim zdaniem jest to osoba, która zrozumie nasze problemy. Sądzę, że taka osoba jest najlepszym powiernikiem, gdyż zawsze możemy mu sie zwierzyć ze swoich najskrytszych sekretów, tajemnic, bądź broblemów. Warto także dodać, że w każdej chwili można na nim polegać. Jedno z najważniejszych cech każdego przyjeciela jest baezinteresowność, gdyż przyjaźń dla pieniędzy jest oszustwem! Jeżeli koś oferuje pomoc nie oczukuje niczego wamian, wręcz odwrotnie, sprawia mu to wielką satysfakcję. Jestem przekonana, że na przyjaciela powinniśmy liczyć w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności.