Przetłumacz zdania;
1.okno jest na przeciw drzwi
2.łóżko jest obok szafki
3. szafka jest na przeciw biurka
4.kosz stoi między biurkiem a pułkami
5. nie daleko biurka jest roślinka
6. na szafce są książki
7. na biurku jest odtwarzacz cd

2

Odpowiedzi

2010-01-11T21:05:45+01:00
1.okno jest na przeciw drzwi
2.łóżko jest obok szafki
3. szafka jest na przeciw biurka
4.kosz stoi między biurkiem a pułkami
5. nie daleko biurka jest roślinka
6. na szafce są książki
7. na biurku jest odtwarzacz cd

1. Opposite doors there is the window.
2. Bed is next to cupboard.
3. Opposite desk there is cupboard.
4. Rubbish bin is behind desk and shelves.
5. There is a plant not far from desk.
6. On the cupboard there are books.
7. On the desk there is a CD player.
2 4 2
2010-01-11T22:11:16+01:00
1.okno is against the door
2.łóżko is next to the cabinet
3. cabinet is against the desk
4.kosz stands between the desk and the regiments
5. not far from the desk is a little plant
6. on the cabinet are the books
7. on the desk is a cd player