Odpowiedzi

2010-01-12T10:58:23+01:00
Po podpisaniu układu Sikorski-Majski, do Moskwy udała się polska misja wojskowa. W efekcie jej działań, 14 sierpnia 1941 roku, podpisana została umowa wojskowa, na mocy której rozpoczęto tworzenie w Związku Radzieckim polskich oddziałów.

Powstająca formacja otrzymała nazwę: Armia Polska. Jej dowódcą wyznaczono generała Władysława Andersa, który w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku trafił do niewoli radzieckiej. Miejscem formowania Armii Polskiej (od nazwiska dowódcy zwanej Armią Andersa) wyznaczono miejscowość Buzułuk, 140 kilometrów na wschód od Kujbyszewa. W styczniu 1942 roku rejon formowania przeniesiono do Uzbekistanu i Kirgistanu.

Ochotnicy do Armii Polskiej zgłaszali się z całego terytorium Związku Radzieckiego. Ich podróż trwała niejednokrotnie wiele tygodni i odbywała się w bardzo ciężkich warunkach. W marcu 1942 roku Armia Polska liczyła już około 66 tysięcy żołnierzy. Jednak władze radzieckie nie dostarczały wystarczających ilości żywności, mundurów i uzbrojenia.