Po rzece płynie łódka, która skierowana jest cały czas prostopadle do nurtu. Droga łódki względem brzegu po przepłynięciu rzeki wynosi 300 m, droga gałązki płynącej z nurtem w tym samym czasie wynosi 180 m. Ile wynosi szerokość rzeki?

1

Odpowiedzi

2009-09-24T21:16:55+02:00
Nurt rzeki będzie znosił trochę łódke więc jej droga będzie wyglądała jak przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym [obrazek].

Wystarczy zastosować tw. Pitagorasa ;)


180² + x² = 300²
32400 +x² = 90000
x=√57600
x=240(m)

Odp. SZEROKOŚĆ RZEKI WYNOSI 240m.

Pozdrawiam,
matteushq;)
8 5 8