Odpowiedzi

2010-01-11T20:49:40+01:00
1. Ponieważ była przewaga wojskowa armii rosyjskiej, a potem także pruskiej. Polacy mieli gorsze uzbrojenie i mniej żołnierzy. Francja nie udzieliła Polakom pomocy militarnej, kosztem Polaków polepszyła swoje położenie na forum polityki europejskiej.
2010-01-11T20:49:43+01:00
Ponieważ szlachta nie zgodziła się na uniwersał połaniecki i nie przyczyniła się do zwiększenia liczebności armii