BŁAGAM O POMOC!
Treść zadania napiszę w języku angielskim. Niby ją rozumiem ale nie chcę pomieszać.

Zad1
Write a newspaper article using the information in the box.

Te informacje czy coś:
WORLD`S LONGEST MARRIAGE PROPOSAL
When:February 14, 2006(Valentine`s Day)
Who made it:Cameron Kelly, 27
Who received it: Angie Kreimer,28
Length/;113-page book(includes 44 pictures)
Title:50 Reasons Why You Should Marry Me and 51 Reasons Why I Should Marry You
The answer to the proposal:one word(Yes)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:03:35+01:00
Napisz artykół do gazety o tym co tutaj:
najdłóższe oświadczyny na świecie
kiedy:14 luty (walentynki)
oświadczający:cameron kelly (27 lat)
przyjmujący oświadczyny;angie kreiemer (28 lat)
długość 113 stron (z obrazkami włącznie)
tytół 50 powodów dlaczego ty powinieneś wziąć ze mną ślub i 51 powodów dlaczego ja ztobą
odpowiedź na oświadczyny tak!

jeśli dobrze zrozumiałem to z ich oświadczyn zrobili książkę