Odpowiedzi

2010-01-11T21:02:43+01:00
A - bok trójkąta

a=2√27

P(trójkąta równobocznego)=(a²√3)/4
P=(108√3)/4
P= 27√3
2010-01-11T21:13:01+01:00
Z własności trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg wiemy, że promień stanowi ⅔ wysokości.
Mamy więc:
r- promień koła,
h-wysokość trójkąta,
a-długość boku.

r=⅔h
h=1½r
h=1½*6
h=9
wiemy również, że:
h=a√3*½
a=2h√3*⅓

pole trójkąta
a²√3*¼
podstawiając do wzoru otrzymujemy:
(2h√3*⅓)²*√3*¼=1⅓h²*√3*¼=108*√3*¼=27√3

Odp.: Pole tego koła wynosi 27√3.