Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T21:12:06+01:00
Konstytucja 3 maja-1791r

Uchwaly:
-zniesienie liberum veto
-wszystkie decyzje miały zapadać większością głosów
-zniesienie wolnej elekcji
-Polska miała stać się monarchią dziedziczną
-powolano rząd Straż Praw,miał wcielać w życie decyzje rządu.
2010-01-11T21:17:00+01:00
-ograniczono nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej,
-przewidywano zebrania sejmu zwyczajne – co dwa lata oraz nadzwyczajne w razie narodowej potrzeby,
- Władza wykonawcza spoczywała w rękach rady królewskiej, która nosiła nazwę Straży Praw. Komisji przewodniczył król,
- zniesiono Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego.
- na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii,
- zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich,
- uznawano katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem,
1 3 1