Zad.1 Oblicz objętość w warunkach normalnych jaką zajmuje 45 g tlenku azotu(II) i 12,01*10 (do 24) cząteczek chloru.

Zad. 2 Oblicz masę w warunkach normalnych jaką zajmuje 11,2dm(sześciennych) tlenku węgla(II) i 18,6*10(do23) tlenku siarki(IV)

1

Odpowiedzi

2012-11-08T22:59:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mNO=30u

30g NO ---- 22,4dm3

45g NO ---- xdm3

x = 33,6dm3

 

6,02*10^23 cząst Cl2 ----- 22,4dm3

120,1*10^23 cząst. Cl2 ---- xdm3

x = 446,9dm3

 

2)

mCO=28u

28g CO ----- 22,4dm3

xg CO ------ 11,2dm3

x = 14g

 

mSO2=64u

64g SO2 -------- 6,02*10^23 cząst.

xg SO2 --------- 18,6*10^23 cząst.

x = 197,74g