PLSS!!
1.Napisz rownania reakcji otrzymywania : a) tlenku magnezu b) tlenku żelaza (III)

2. W próbce gazów spalinowych, o objętości 50 cm(szesciennych) , wykryto m.in. 30 % objętościowych tlenku węgla(IV) i 10% objętościowych tlenku węgla(II). Oblicz masę obu tlenków węgla w tej próbce d CO(dwa) = 0,0018 g/cm (sześcienny) d CO = 0,0011g/cm(sześcinny)
Dane: Szukane : Wzór:


rozwiązanie:


Odp.:

1

Odpowiedzi

2012-11-08T23:30:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a. 2Mg + O2 ---> 2MgO
b. 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3


2)

50cm3 gazów ---- 100%

xcm3 CO2 ------- 30%

x = 15cm3 CO2


v=15cm3

d=0,0018g/cm3

m=v*d

m=15*0,0018

m = 0,027g CO2


50cm3 gazów ---- 100%

xcm3 CO ------- 10%

x = 5cm3 CO


v=5cm3

d=0,0011g/cm3

m=v*d

m=5*0,0011

m = 0,0055g CO