Poniższy diagram obrazuje rozkład procentowy ludności całego świata na poszczególnych kontynentach . Wykorzystaj te dane podczas rozwiązywani zadań 3.1-3.4

Azja- 60 %
Ameryka Północna- 5%
Ameryka Łacińska- 9%
Afryka- 14%
Australia i Oceania- 1%
Europa- 11%

3.1
Oblicz liczbę mieszkańców Afryki, wiedząc , że ludność całego świata w 2005r. wynosiła 6454 mln osób.
3.2
Jakim procentem ludności Europy jest ludność Polski (38 mln osób)
a) 10%
b) 5%
c) 7%
d) 12%
3.3
O ile więcej ludzi zamieszkuje Azję niż pozostałe kontynenty ?
a) 200000000
b) 12908 x 10 piątych
c) 16 x 10 ósmych
d) 1350800000
3.4
709940000 to liczba mieszkańców :
a) europy
b) Afryki
c ) Ameryki Łacińskiej
D) Ameryki Północnej

Z góry bardzo dziękuje.

1

Odpowiedzi

2010-01-11T21:25:34+01:00
1)
6454000000×14%=6454000000×0,14=903560000
2)
ludnosc Europy
6454000000×0,11=709940000
Polska
100%-709940000
x%-38000000
x=38000000×100/709940000
x=5%
3)Azja
6454000000×60%=3872400000
6454000000-38724000000=2581600000
4)
100%-6454000000
x%-