Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T21:18:01+01:00
Święte Przymierze, sojusz zawarty 26 września 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I przez Rosję, Austrię w osobie Franciszka I i Prusy w osobie Fryderyka Wilhelma III. Przymierze było próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, chrześcijańskich podstawach. W latach 1816-1817 do Świętego Przymierza zaproszono wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Turcji, jako kraju niechrześcijańskiego. W 1818 do Świętego Przymierza przystąpiła Francja. Głównymi zasadami, którymi kierować się miały państwa Świętego Przymierza były:

-równowaga europejska tj. wyrzeczenie się podbojów terytorialnych, by stworzyć Europę bez podziałów i sporów

-legitymizm – tylko monarchowie z Bożej łaski mogą zasiadać na tronie, nie można było obalić monarchy

-restauracja – przewidywała przywrócenie sytuacji terytorialnej i ustrojowej sprzed 1789r. (system rządów absolutnych), podporządkowanie jednemu prawu, w niektórych krajach pozostano przy prawach Kodeksu Napoleona, utrzymywanie porządku w państwie, niedopuszczanie do aktów rewolucyjnych,
2010-01-11T21:20:15+01:00
Jeśli chodzi o ogólniki to był to sojusz zawarty pomiędzy 3 naszych rozbiorców czyli rosja austria prusy . Rok chyba 1815 i chyba wrzesień ale sprawdź. Zapraszali do tego sojuszy wszystkich z Europy żeby byli najmocniejsi. hmm. co tam jeszcze Chcieli by Europa nie walczyła między sobą i żeby tworzyli całość ;]