W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m szesciennych ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka.Jego pole podstawy jest równe 54m kwadratowe .Oblicz wysokośc kopca,pamiętając,ze objetosć stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokosci. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-01-11T21:23:37+01:00
Objętość wykopanej ziemi
V=45 m³
Pole podstawy stożka
Pp=54m²

Ze wzoru na objętość stozka obliczamy jego wysokość

V=(Pp×h)/3
45=(54×h)/3
45=18h
h=45/18
h=2 ½ m

Wysokość stożka to 2,5 metra