Zad 1

pisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkoholu o a) 7 atomach węgla w cząsteczce
b) o masie cząsteczkowej 46u

zad 2

napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkoholu o wzorze c5H11OH

zad 3

podaj w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w butanolu

zad 4

oblicz procent masowy pierwiastków chemicznych w propanolu
proszę o wytłumaczenie .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T08:41:12+01:00
Zad. 1
a) C7H15OH

Zad. 2
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH półstrukturalny
PENTANOL

Zad. 3
C4H9OH

C-12u
H-1u
O-1u

mC4H9OH=4mC+10mH+1mO=4*12u+10*1u+1*1u+48u+10u+1u+59u
%C=48u/59u*100%=81%
%H=10u/59u*100%=17%
%O=1u/59u*100%=2%

Zad. 4
C3H7OH

C-12u
H-1u
O-1u

mC3H7OH=3mC+8mH+1mO=3m12u+8mH+1mO=3*12u+8*1u+1*1u=36u+8u+1u=45u

%C=36u/45u*100%=80%
%H=8u/45u*100%=18%
%O=1u/45u*100%=2%
5 3 5