Odpowiedzi

2010-01-11T21:37:29+01:00
=
2x²(x-4)-5(x-4)
(2x²-5)(x-4)


2x²-5
Δ=b²-4ac=0+40
√Δ=2√10
x₁=(-b-√Δ):2a=-2√10:4=-½√10

x₂=½√10


x-4→x₃=4
odp. pierwiastki :½√10;-½√10;4