Odpowiedzi

2010-01-11T21:36:23+01:00
Mogę Ci tylko pomóc z Nowym Testamentem...
Nowy Testament :
-4 Ewangelie
-Dzieje Apostolskie św. Łukasza
-14 listów św. Pawła
-7 listów innych Apostołów
-Apokalipsa czyli Objawienie św. Jana
2010-01-11T21:45:26+01:00
Ksiega Rodzaju; Księga Wyjścia; Kapłańska; liczb; powtórzonego prawa; jozuego; sędziów; rut; pierwasza księga samuela; druga księga samuela; 1 księga królewska; 2 księga królewska; 1i2 księga kronik; ezdrasza; nehemiasza; tobiasza; judyty; estery; 1i2 księga machabejska; hioba; psalmów; przysłów; koheleta, czyli eklezjastesa; mądrości; izajasza; jeremiasza; barucha; ezechiela; daniela; ozeasza; joela; amosa; abdiasza; jonasza; micheasza; nahuma; habakula; sofoniasza; aggeusza; zachariasza; malachiasza;