Zadania bez odpowiedzi Zadanie Przedmiot Dodano

Dane sa punkty A=(3,-1) i B=(4,1)
*oblicz dlugosc odcinka AB
*znajdz srodek odcinka AB
*napisz rownanie prostej przechodzacej przez punkt AB

Dany jest punkt C od prostej AB
*znajdz odleglosc punktu C od prostej AB
*znajdz rownanie prostej ronoleglej do AB przechodzacej przez punkt C
*znajdz rownanie prostopadlej do prostej ABG i przechodzacej przez punkt C

1

Odpowiedzi

2010-01-12T10:58:34+01:00