4. Które z podanych równań jest sprzeczne?
A.a/2-2-a/2=-2
B.3-2(y-3)=11
C.3(x+2)=2x+4+x
D.x-1/2=2
6. Rozwiązaniem równania x-2/3 - x+3/2 jest liczba?
10.Która liczba należy do zbioru rozwiązań nierówności 1/2x-3>2x-4?
A.2/3
B.1
C.1,5
D.2/5

1

Odpowiedzi

2010-01-11T21:39:16+01:00
4.a) a/2 -2 -a/2=-2
-2=-2 - tożsamosciowe

b) 3-2(y-3)=11
3-2y+6=11
-2y=2/:-2
y=-1 - tożsamosciowe

c)3(x+2)=2x+4+x
3x+6=3x+4
0x=-2 - sprzeczne

ODP: C

6.a równa się ile bo jak nie ma to jest sprzeczne

10. 1/2x-3>2x-4 /*2
x-6>4x-8
-3x>-2/:-3
x<⅔

odp: D